Podcast

Ukończyłem studia dietetyczne z tytułem magistra na University of Copenhagen w Danii oraz studia podyplomowe z psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Interesuję się neurobiologią, chemią mózgu oraz zajmuję się szeroko pojętą optymalizacją jakości życia. Uczestniczyłem w szeregu konferencji o tematyce dietetycznej, przeczytałem kilkanaście książek i publikacji, odbyłem kilkadziesiąt szkoleń i spędziłem kilkaset godzin na dokształcaniu się.
podcast-kamil